"Любимая классика": Вебер, Бетховен, Шостакович, Моцарт