Оркестр Мюнхенской филармонии, дирижер К. Тилеманн, солист Р. Бухбиндер

Спецпроекты