МаксМара на Якиманке
Якиманка, 22.
Полянка
Телефон
+7 (495) 7349853
Сайт
www.bosco.ru/shops/max_mara/