«Power of Nature»: DJs Izhevski, Nils, Spy.Der, Fish