Юлия Иконникова (орган), Елена Тарвид (Латвия, сопрано)