Париж-Петербург: Вячеслав Баранов (СПб) - Арина Кузнецова (Париж)