"Три поколения художниц" Валерия Семенова, Ирина Семенова, Мария Нистратова