Герасим Кузнецов, Мария Потапенкова, Анна Руссова "I'm loving it"